Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό συμβούλιο

Ο Οίκος Ευγηρίας διοικείτε από 9/μελες Διοικητικό Συμβούλιο βάση του

Άρθρου Νο 4 του καταστατικού του  που αποτελείται από τους :

  • Γεώργιος Στ. Τσάκος – Πρόεδρος
  • Χριστίνα Στ. Παπαζή – Γραμματέας
  • Μάρκος Μ. Μελιτζάνης – Ταμίας
  • Ευαγγελία Χρ. Παπαζή – Διευθύντρια
  • Ψυλλή – Παντελόγλου Ρένα – Μέλος
  • Εμμανουήλ Δ. Κουκούλης – Μέλος
  • Γεώργιος Ε. Λιγνός – Μέλος