Φαντάροι από το στρατόπεδο 643 Καρδαμύλων έψαλαν τα κάλαντα

Δημοσιεύτηκε στις 24/12/2018